„Abba, Ojcze!” na Jasnej Górze. Wspomnienie VI Światowych Dni Młodzieży z 1991 r.

0
Pszczyńska grupa w czasie pielgrzymki na ŚDM w 1991 r. Pozdrawia ręką ks. Stefan Nowok; fot. z arch. A. i M. Brudków
Reklama

W 1991 r. na VI Światowe Dni Młodzieży, odbywające się po raz pierwszy w Polsce, szła na Jasną Górę kilkudziesięcioosobowa grupa młodych ludzi z Pszczyny. Nie była to jednak osobna pielgrzymka pszczyńska. Na ŚDM 1991 młodzi pszczynianie szli z pielgrzymką tyską. Światowe Dni Młodzieży zainspirowały pszczynian do organizowania od 1992 roku pieszych pielgrzymek ze swojego miasta.

„Jako temat VI ŚDM wybrane zostały słowa św. Pawła: »Otrzymaliście ducha przybrania za synów (Rz 8,15)«. Zapraszając młodych do Częstochowy, Jan Paweł II mówił: »Gdzie można lepiej zrozumieć, co znaczy być dziećmi Bożymi, jeśli nie u stóp Matki Boga? Udajemy się do sanktuarium, które dla narodu polskiego ma szczególne znaczenie; jest to miejsce ewangelizacji i nawrócenia, miejsce, do którego przybywa tysiące pielgrzymów pochodzących ze wszystkich stron kraju i świata«. […]” – wspomina ks. Krystian Janko, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie, w kronice 20-lecia pszczyńskiego pielgrzymowania na Jasną Górę.

Jak w rozmowie z nami przypomina sobie ks. Janko, młodzież pszczyńska udająca się na ŚDM do Częstochowy stanowiła kilkudziesięcioosobową grupę. Została dołączona do tyskiej grupy pielgrzymkowej.

„2100 pielgrzymów wyruszyło rankiem 9 sierpnia z Tychów pieszo, po mszy św. odprawionej w kościele św. Krzysztofa. W grupie znalazło się 53 Rosjan (studenci) z Moskwy”.

***

– 8 sierpnia 1991 r. pakowało się plecaki, namioty i śpiwory na samochód przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie. Dzień później już z małym plecakiem dojeżdżało się do Tychów. Każdy we własnym zakresie. Tam Eucharystia w kościele św. Krzysztofa. I wyruszyliśmy.

Reklama
Pielgrzymi na ŚDM na Jasnej Górze. Anna (Pitlok) Brudek druga z lewej, w środku Joanna (Janosz) Wanot, szósta z lewej Renata Botor, autorka artykułu; fot. z arch. Joanny Wanot

Pierwszy nocleg był w Chorzowie, w prywatnych kwaterach. Mnie z dwiema koleżankami przydzielono do małej rodziny – bardzo gościnni ludzie. Drugi nocleg był w Żyglinie – w ogrodzie, pod namiotami, bez komfortów. Trzeci nocleg w Woźnikach (znów namioty w ogrodach). Ostatni, czwarty nocleg, był zaplanowany na polu namiotowym zorganizowanym na boisku w miejscowości Dźbów – wspomina Anna Brudek z Pszczyny, jedna z uczestniczek pielgrzymki. Na ŚDM 1991 szła w grupie z Michałem, dziś mężem.

– 13 sierpnia 1991, Dźbów. Była tam bardzo uroczysta i radosna (ze śpiewem i oklaskami) msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Damiana Zimonia – na terenie pola namiotowego. 14 sierpnia wyruszyliśmy pieszo na Jasną Górę. Kiedy dochodziliśmy do Częstochowy, ogarnęło nas coś niesamowitego, młodzież z całego świata nawzajem witała się śpiewem i oklaskami. Potem oczekiwanie w parku na przyjazd papieża, później wspólne czuwanie. Następnego dnia msza święta – opowiadają małżonkowie Anna i Michał.

***

Pozostali uczestnicy pielgrzymki, do których udało nam się dotrzeć, dopowiadają, że mało kto chyba wracał po Apelu Jasnogórskim na nocleg na polu namiotowym. Większość została na całonocnym czuwaniu na Jasnej Górze. Młodzież z różnych krajów wspólnie śpiewała, tańczyła.

Msza święta w czasie Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze w 1991 r.; fot. z arch. A. i M. Brudków

W czasie Apelu Jasnogórskiego pszczynianie widzieli Ojca Świętego tylko z daleka. Bardziej z późniejszych relacji telewizyjnych pamiętają więc, jak pewna Sudanka po wypowiedzeniu swego tekstu (chyba powitania), nagle pobiegła w stronę papieża. Ochroniarze chcieli ją powstrzymać, ale Ojciec Święty dał znak, by pozwolili jej podejść. Dziewczyna rzuciła się Janowi Pawłowi II na szyję, na co młodzież zgromadzona w Częstochowie zareagowała owacjami.

Jana Pawła II z bardzo bliska była okazja zobaczyć na drugi dzień – gdy przed mszą świętą przejeżdżał obok pielgrzymów papamobile.

***

W pamięci pielgrzymów ŚDM’91 zostało morze ludzi kołyszących się do śpiewanego hymnu ŚDM „Abba Ojcze”. W Częstochowie modliło się wówczas ponad 1,6 mln pielgrzymów. Było wśród nich ponad 100 tys. osób z krajów ówczesnego Związku Radzieckiego, co dla Jana Pawła II miało duże znaczenie. W homilii powiedział m.in.: „Po długim okresie, w którym granice pozostawały właściwie zamknięte, Kościół w Europie może w końcu oddychać swobodnie obydwoma swoimi płucami”.

Apel Jasnogórski, ŚDM 1991; fot. z arch. A. i M. Brudków

„[…] Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei” – mówił też Ojciec Święty do młodych. „Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się wszystkich ludzi, ochrona równowagi naturalnego środowiska, które coraz bardziej bywa zagrożone”.

***

Jak wspomina ks. K. Janko, „pielgrzymowanie i przeżycia związane z udziałem w Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie zainspirowało duszpasterzy parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie do zorganizowania w 1992 r. pieszej pielgrzymki z Pszczyny na Jasną Górę”. Odbywały się one potem nieprzerwanie przez 20 lat i organizowane są do dziś.

Ks. prob. Krystian Janko (z prawej) w czasie ŚDM 1991; fot. z arch. A. i M. Brudków

Pielgrzymi ŚDM’91 Anna i Michał Brudkowie w czasie tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, które po 25 latach po raz drugi odbywają się w Polsce (artykuł powstał w 2016 r. – przyp. red.), gościli w swym domu młodych pielgrzymów z odległej Polinezji Francuskiej.

Anna i Michał Brudkowie w czasie Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 r. po raz drugi odbyły się w Polsce gościli w swym domu młodych pielgrzymów z odległej Polinezji Francuskiej; fot. z arch. A. i M. Brudków

Renata BOTOR-PŁAWECKA

Korzystałam m.in. z: U. Ryguła, S. Janosz, ks. T. Dębek, „Ona naszą Matką jest… 20 lat pszczyńskiego pielgrzymowania z Parafii Wszystkich Św. na Jasną Górę”, 2011; www.opoka.org.pl (Jan Paweł II – homilie).

Artykuł ukazał się w tygodniku „Nowe Echo” (obecnie „Nowe Info”), numer 25 z 26 lipca 2016 r.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here