Miliony złotych z WFOŚiGW na termomodernizację. Większa pula

0
WFOŚiGW w Katowicach dla Orzesza; fot. Mirosław Cichy WFOŚiGW Katowice
Reklama

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał ostatnio ponad 92 mln zł dofinansowania gminom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanych zostało 39 projektów.

Kwota dofinansowania jest prawie dwukrotnie większa od pierwotnie planowanej. Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (poddziałanie 1.7.1 tj. wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim). Chodzi o krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, adaptację do zmian klimatu. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest WFOŚiGW w Katowicach.

– Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu wynosiła 50 mln zł – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. – Ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze strony samorządów, udało nam się ją zwiększyć prawie dwukrotnie. W marcu zaczniemy przyjmować wnioski w następnej edycji konkursu i jeśli zainteresowanie będzie nadal tak duże, to również nie wykluczamy zwiększenia dofinansowania.

Wśród beneficjentów są m.in. Pszczyna i Orzesze. Jak informuje Mirosław Cichy, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach, obie te gminy brały udział w konkursach nr POIS/1.7.1/4/2019 w 2019 r. oraz nr POIS/1.7.1/5/2020 w 2020 r. i otrzymały dofinansowanie w postaci dotacji. Gmina Orzesze w pierwszym z tych konkursów dostała dofinansowanie do termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ulicach Gliwickiej 65 i Grzegorczyka 1 (koszty całkowite projektu: 2 150 775,35 zł, wydatki kwalifikowalne: 1 166 580,82 zł, dofinansowanie: 991 593,69 zł; umowa została zawarta 17.03.2020 r.), a w drugim uzyskała środki na termomodernizację budynków mieszkalnych położonych przy ulicach: Batorego 1, Centralnej 309, Długosza 40, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19 (koszty całkowite projektu: 1 552 482,49 zł, wydatki kwalifikowalne: 1 317 558,65 zł, dofinansowanie: 1 119 924,82 zł; umowa została zawarta 28.01.2021 r.). Z kolei gminie Pszczyna w konkursie POIS.01.07.01-00-0020/19 udało się uzyskać dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych (koszty całkowite projektu: 1 220 645,50 zł, wydatki kwalifikowalne: 939 242,94 zł, dofinansowanie: 798 356,00 zł; umowa została zawarta 29.04.2020 r.), a w konkursie POIS.01.07.01-00-0008/20 dofinansować drugi etap tej poprawy (koszty całkowite projektu: 3 474 335,17 zł, wydatki kwalifikowalne: 3 098 470,63 zł, dofinansowanie: 2 633 700,00 zł; umowa została zawarta 25.01.2021 r.)

Po ostatnim konkursie największa kwota dofinansowania (blisko 20 mln zł) trafi do Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej. Kompleksową termomodernizację przejdą należące do niej 52 wielorodzinne budynki mieszkalne. Najmniejsze dofinansowanie (ponad 267 tys. zł) trafi do gminy Irządze na termomodernizację budynku wielorodzinnego.

Reklama

WFOŚiGW w Katowicach informuje, że łączna suma dofinansowania po pięciu edycjach konkursu wynosi prawie 327 mln zł. Dzięki temu zmodernizowane energetycznie zostaną 663 budynki (15 479 gospodarstw domowych).

(pp), źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here