Nabór wniosków do „Agroenergii”. Mikroinstalacje, pompy ciepła, magazyny energii

0
Reklama

Od 1 października 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjmuje wnioski dla zadań realizowanych do 2027 r., wpisujących się w Program Priorytetowy „Agroenergia”. Chodzi o mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: założyć konto na portalu beneficjenta na stronie www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneficjenta (nie dotyczy to osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie; pobrać i następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny w zakładce „AGROENERGIA” (FORMULARZ WNIOSKU), a po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych; wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta; wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany (informacja o tym przekazana będzie poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl). Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w treści programu priorytetowego „Agroenergia” oraz w regulaminie naboru.

(pp)

Reklama
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here