Pieniądze na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

0
Fot. Pixabay.com
Reklama

Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków o pieniądze (granty) na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. komputery z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający naukę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak informuje Urząd Miejski w Bieruniu, warunkiem otrzymania sprzętu komputerowego przez uczniów szkół podstawowych i średnich jest spełnienie trzech warunków: uczeń musi mieszkać aktualnie na terenie gminy Bieruń, członek rodziny ucznia (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni), pracował kiedyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i mieszkał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia – ale nie jest to wymóg obligatoryjny.

O dofinansowanie zwróci się gmina Bieruń na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich. Magistrat bieruński informuje, że złożenie oświadczenia nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Oświadczenie dotyczące udziału w projekcie należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń) w godzinach pracy urzędu lub przesłać mailem na adres: urzad@um.bierun.pl do 3 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Reklama

 

DLAP, (pp)

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here