Zmiany w zasadach odwiedzin pacjentów w szpitalu. To skutek czwartej fali epidemii

0
Szpital w Pszczynie, fot. RB
Reklama

W związku z bardzo szybkim wzrostem liczby zakażeń koron­awirusem szpital w Pszczynie wprowadza ograniczenia w odwiedzinach pacjentów.

Jak poinformowało starostwo powiatowe, szpital ma obowiązek podejmować wszelkie działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, w tym wirusa SARS-CoV-2. Decyzja o zmianie zasad odwiedzin pacjentów podyktowana jest przede wszystkim, jak słyszymy, dbałością i troską o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz personelu medycznego. Nowe zasady obowiązują od 20 października.

Możliwe są osobiste odwiedziny w oddziałach szpitala oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym wyłącznie pacjentów:

 • znajdujących się w stanie zagrożenia życia lub w stanie terminalnym,
 • których ocena stanu psychofizycznego wskazuje na pilną konieczność bezpośredniego kontaktu z bliską osobą, np. przed operacjami, których wynik jest niepewny.

Odwiedziny są możliwe przez osoby, które:

 • zostały zaszczepione przeciwko COVID-19
 • lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy czym minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdza­jącego zakażenie,
 • lub przedstawią negatywny test w kierunku obecności antygenu Covid-19 (test jest ważny do 72 godzin od momentu pobrania wymazu).

Z uwagi na konieczność zapewnienia opieki nad osobą niepełnoletnią odwiedziny pacjentów możliwe są wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Reklama

Odwiedziny odbywają się według następujących zasad:

 1. zgodę na odwiedziny wyraża ordynator lub lekarz dyżurny, uwzględniając stan zdrowia oraz dobro pacjenta;
 2. przy wejściu do szpitala osobie odwiedzającej mierzy się temperaturę ciała;
 3. niezwłocznie po wejściu do szpitala osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego umycia rąk (wodą z mydłem) oraz ich dezynfekcji;
 4. osoba odwiedzająca składa ankietę oceny stanu zdrowia i oświadczenie (dostępne przy portierni szpitala);
 5. przed rozpoczęciem odwiedzin osoba odwiedzająca zgłasza się do dyżurki pielęgniarskiej, gdzie następuje weryfikacja ankiety oceny stanu zdrowia i oświadczenia;
 6. w odwiedzinach jednego pacjenta może uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż jedna osoba;
 7. w sali w jednym czasie może przebywać jedna osoba odwiedzająca, a w miarę możliwości odwiedziny odbywają się w wyodrębnionym pomieszczeniu;
 8. podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos;
 9. odwiedziny mogą trwać nie dłużej niż 15 – 30 minut;
 10. obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby z objawami infekcji, jak również przez osoby będące w czasie izolacji lub na kwarantannie.

DLAP, (pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here