Imienny spis mieszkańców oraz ich dochodów w nowej książce

0
Grafika: UM Pszczyna
Reklama

Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej wydało opracowany na podstawie katastru karolińskiego imienny spis mieszkańców oraz ich dochodów ze 119 miejscowości wchodzących na początku XVIII wieku w skład pszczyńskiego wolnego państwa stanowego.

Publikacja podzielona jest na dwie części. W pierwszej przedstawiono 481 podatników z czterech miast: Bierunia, Mikołowa, Mysłowic i Pszczyny, a w drugiej 2775 mieszkańców wsi, osad i przysiółków. W opracowaniu pozostawiono oryginalną pisownię nazwisk. Wykazywane w katastrze dochody pochodziły z czynszów, wykonywanego rzemiosła, urbarza piwnego, użytkowanych lasów, ogrodów, stawów i młynów, hodowanych zwierząt i uprawianej ziemi.

Autorem jest pszczynianin Rafał Obetkon. Książkę można nabyć w Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie.

Dr Rafał Obetkon – urodzi się w 1976 r. w Pszczynie. W 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Historycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania badawcze autora skupiają się na historii Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Pszczyńskiej, spraw majątkowych rycerstwa, mieszczan i chłopów górnośląskich od XVI do I połowy XX wieku oraz genealogii. Swoje publikacje, referaty i wykłady opiera na wiedzy uzyskanej z odczytywanych samodzielnie ze sporządzanych pismem neogotycki w języku niemieckim oraz czeskim dokumentów archiwalnych. Należą do nich między innymi zachowane od XVI wieku: księgi ziemskie, księgi kontraktów, księgi przywilejów, księgi i akta gruntowe, testamenty, umowy małżeńskie, urbarze oraz inna dokumentacja majątkowa, uwłaszczeniowa, podatkowa i dotycząca obciążeń pańszczyźnianych.

DLAP

Reklama

Źródło: UM Pszczyna

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here