Jak zmniejszyć emisję GHG. Gazy cieplarniane

0
fot. Gerd Altmann z Pixabay
Reklama

W sytuacji globalnego ocieplenia bardzo ważne jest zarządzanie emisjami gazów, które taką zmianę klimatu powodują. Nazywamy je gazami szklarniowymi lub cieplarnianymi i oznaczamy GHG (skrót z ang.: greenhouse gas).

Jak informuje portal gov.pl, gazami cieplarnianymi (GHG) nazywamy te składniki atmosfery ziemskiej, które dzięki swoim własnościom fizykochemicznym mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej. Chodzi o dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), gazy z grupy fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), perfluoropochodnych związków węgla (PFCs) oraz sześciofluorku siarki (SF6).

Na portalu rządowym czytamy, że Polska, będąc stroną Protokołu z Kioto oraz państwem członkowskim Unii Europejskiej, włączyła się do wysiłków społeczeństwa międzynarodowego na rzecz ochrony klimatu. Wśród podejmowanych działań szczególnie ważne jest efektywne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W tym celu wdrażane są zasady zrównoważonego rozwoju, czyli: lepsze wykorzystanie energii, zwiększanie powierzchni lasów, racjonalne wykorzystanie surowców i produktów przemysłu, lepsze zagospodarowanie odpadów, monitorowanie emisji GHG, ich bilansowanie i zarządzanie.

Warto wiedzieć, że w wyniku wdrożenia całego zestawu działań, w latach 1988-2012 emisja dwutlenku węgla w Polsce zmniejszyła się o około 31,5 proc.

Przepisy dotyczące sposobu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych w Polsce określa Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2009 Nr. 130, poz. 1070, z późn. zm.).

Reklama

(pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here