Pakiet prosumencki. Coś dla MŚP

0
fot. Samuel Faber z Pixabay
Reklama

W ubiegłym roku, wraz ze znowelizowaną ustawą o odnawialnych źródłach energii, wszedł w życie tzw. pakiet prosumencki. Dzięki niemu prosumentami mogą teraz być mali i średni przedsiębiorcy, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Kim jest prosument? To zbitka dwóch słów: „producent” i „konsument”. Inaczej mówiąc prosument  wytwarza jakieś dobro (produkt, usługę) i jednocześnie jest jego konsumentem.

W przypadku energii elektrycznej prosumentem był jeszcze do niedawna końcowy odbiorca zakupu energii elektrycznej, wytwarzający taką energię z odnawialnych źródeł w mikroinstalacji na własne potrzeby, ale niezwiązane z działalnością gospodarczą. Definicja ta zmieniła się 29 sierpnia 2019 r. wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Teraz prosumentem energii elektrycznej jest odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji (czyli do maksymalnej mocy 50 kW), który – i tu zaszła zmiana -„może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej”.

Inaczej mówiąc, do grupy prosumentów nowelizacja ustawy zaliczyła również przedsiębiorców, którzy w swoich firmach, w instalacjach do 50 kW, produkują prąd elektryczny z OZE na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, przy zastrzeżeniu, że główną ich działalnością nie jest wytwarzanie tego prądu. Oznacza to w praktyce, że prosumentami stali się mali i średni przedsiębiorcy. Jak informuje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl) przedsiębiorcy ci mogą teraz produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów – to gwarantuje im tzw. pakiet prosumencki, będący elementem znowelizowanej ustawy o OZE.

Pakiet prosumencki, jak informuje gov.pl, jest efektem prac Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE. Na mocy poprawki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt, jak czytamy, umożliwia także tworzenie spółdzielni energetycznych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Spółdzielnie będą miały prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów.

Reklama

(pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here