„Nie da się żyć” – protest przeciw smrodowi. Był burmistrz Bierunia, prezydent Tychów – nie

0
Transmisja telewizyjna z protestu tyszan i bierunian, 20.10.2021r.; fot. ZB
Reklama

Dzisiaj (20 października) przy ul. Lokalnej w Tychach Urbanowicach TVP3 transmitowała protest mieszkańców Tychów i Bierunia sprzeciwiających panującemu smrodowi i planom budowy zakładu beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych. „Nie da się tu żyć” – powiedziała jedna z uczestniczek protestu. Z mieszkańcami Bierunia był ich burmistrz Krystian Grzesica; wśród tyszan nie było prezydenta miasta Andrzeja Dziuby.

Przy ul. Lokalnej w Tychach Urbanowicach znajduje się oczyszczalnia ścieków gminnej spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej i wysypisko śmieci gminnej (a właściwie międzygminnej) spółki Master Odpady i Energia. W całej okolicy panuje smród. 20 października również intensywnie śmierdziało. A może być jeszcze gorzej, bo prywatna spółka BM Recykling chce przy ul. Lokalnej w Urbanowicach wybudować zakład beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego (tzw. UPPZ) i uprzedza, że funkcjonowanie tej instalacji wiązać się będzie z „pośrednim i krótkookresowym” oddziaływaniem zapachowym.

Obszar w Urbanowicach to tyski teren na granicy między Tychami i Bieruniem. Przeciwko istniejącemu smrodowi i planom budowy nowego zakładu (w którym poprzez fermentację biomasy i produktów pochodzenia zwierzęcego ma być uzyskiwany biogaz wykorzystywany później jako paliwo w bioelektrociepłowni) od dłuższego czasu protestują mieszkańcy Bierunia i Tychów. Prezes BM Recykling poinformował nas [„Nowe Info” nr 21 z br.], że w hermetycznej instalacji przetwarzane mają być np. trawa, liście, przeterminowany nabiał, wędliny.

Dzisiaj (20 października) po godz. 17.00 mieszkańcy spotkali się ponownie, tym razem przed kamerami telewizji regionalnej TVP3, która realizowała z ich udziałem program interwencyjny. Dziennikarka zaprezentowała m.in. wypowiedź Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o cofnięciu spółce BM Recykling jednego z pozwoleń na prowadzoną działalność w Siemianowicach Śl.

– Nie da się tu żyć – powiedziała jedna z mieszkanek Bierunia. – A jeszcze ma śmierdzieć więcej!

Reklama

Plany budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów to jedna sprawa (padły dzisiaj już przytaczane przez nas argumenty wyartykułowane na poprzednim proteście), a walka z obecnym smrodem to również pole zmagań mieszkańców – tak można podsumować wypowiedź obecnej na spotkaniu tyskiej radnej Lidii Gajdas, przewodniczącej Klubu Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółek RCGWŚ i Master. Rzecznik RCGWŚ mówił o znaczącej poprawie sytuacji w porównaniu z tą sprzed 20 lat. Potwierdzili to mieszkańcy, dodając jednak, że od jakiegoś czasu smród się znowu nasila. Przedstawiciele obu spółek zapewniali o stosowaniu nowoczesnych rozwiązań eliminujących odór. Skoro tak, to dlaczego wciąż śmierdzi? Nie znaleziono odpowiedzi na to pytanie.

Telewizja Polska (TVP3), jak można było usłyszeć, zaprosiła do programu przedstawicieli władzy wykonawczej z Tychów i Bierunia. Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica skorzystał z zaproszenia. Prezydent Tychów Andrzej Dziuba – nie.

Burmistrz Grzesica przyznał, że w tej okolicy, ze względu na smród, żyje się ciężko (a wie co mówi, bo mieszka kilkaset metrów stąd). Stwierdził, że władze Bierunia obserwują co się tu dzieje, ale mają ograniczoną możliwość reagowania, gdyż źródło problemu znajduje się w Tychach – a więc poza granicami Bierunia. 19 października obradowały dwie komisje Rady Miasta Bieruń (komisja bezpieczeństwa i gospodarki) i po wysłuchaniu zaproszonych na to posiedzenie gości (prezesa BM Recykling i naczelnik wydziału ochrony środowiska UM Tychy) sprzeciwiły się planom budowy przy ul.  Lokalnej zakładu instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych. Burmistrz Bierunia poparł takie stanowisko komisji. Dodał też pewien kontekst historyczny, stwierdzając, że obecne stosunki między Tychami i Bieruniem są dobre, ale dawniej dobre nie były. Tak się złożyło, że właśnie wtedy usytuowano w tej okolicy (a więc na granicy z Bieruniem) tak uciążliwe dla mieszkańców zakłady.

Podczas transmisji telewizyjnej obecny na spotkaniu radny Marek Gołosz (PiS) głośno pytał, dlaczego nie ma tu prezydenta Tychów. Burmistrz Bierunia przyszedł, jest z mieszkańcami swojej gminy, tak samo z tyszanami powinien być prezydent Tychów. Radna Gajdas zareagowała na słowa radnego Gołosza, mówiąc, by nie robił polityki.

Gdy telewizja skończyła nagrywanie programu, poprosiliśmy burmistrza Grzesicę o skomentowanie nieobecności prezydenta Tychów.

– Reprezentuję mniejsze miasto – odpowiedział burmistrz Bierunia Krystian Grzesica. – Staram się zawsze być blisko mieszkańców.

Wśród protestujących był Łukasz Drob, przewodniczący Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, która koordynuje protest tyszan. Również i jego poprosiliśmy o komentarz dotyczący absencji prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby.

– Trudno skomentować nieobecność prezydenta na dzisiejszym spotkaniu w tak trudnej sytuacji ,w jakiej znaleźli się mieszkańcy – odpowiedział przewodniczący Drob. – Ważne jest, by prezydent Tychów pozytywnie rozpatrzył naszą petycję.

O napisaniu petycji zadecydowano 5 października na zebraniu Rady Osiedla JUW. Początkowo miała mieć czterech adresatów: prezydenta Tychów, marszałka województwa śląskiego, wojewodę oraz ministra klimatu i środowiska. Łukasz Drob poinformował nas 20 października, że ostatecznie skierowana zostanie tylko do prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby (bo to w jego kompetencji jest ewentualne wyrażenie zgody na budowę instalacji) i do ministra środowiska. Aktualnie trwa akcja (w Tychach i Bieruniu) zbierania podpisów pod tymi petycjami.

W petycji adresowanej do Andrzeja Dziuby, prezydenta Tychów czytamy: „Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec realizacji inwestycji, która będzie miała znaczący wpływ na pogorszenie warunków życia mieszkańców Tychów oraz okolicznych miejscowości, poprzez wzrost emisji odorów oraz hałasu z obszaru terenów przemysłowych. W związku z tym oczekujemy wsłuchania się w głos mieszkańców poprzez podjęcie wszelkich możliwych działań uniemożliwiających powstanie kolejnego zakładu pogarszającego komfort życia mieszkańców Tychów. Wnosimy również o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Tyskiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, aby na terenie miasta nie powstawały inwestycje zwiększające obecne uciążliwości związane z emisją odorów”.

Natomiast petycja do Michała Kurtyki, ministra klimatu i środowiska, głosi: „Od 2013 roku, jako mieszkańcy Tychów, Bierunia i okolicznych miejscowości jesteśmy narażeni na permanentne uciążliwości odorowe napływające ze strony RCGW SA – oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tychach Urbanowicach przy ul. Lokalnej oraz wysypiska śmieci firmy Master Odpady i Energia sp. z o.o. zlokalizowanej w Tychach Urbanowicach przy ul. Lokalnej. W związku z próbą ulokowania kolejnej inwestycji, która będzie miała znaczący wpływ na pogorszenie się warunków życia mieszkańców Tychów, Bierunia i okolicznych miejscowości, oraz brakiem tzw. ustawy odorowej wnosimy poniższa petycję: w celu wyrażenia naszego stanowczego sprzeciwu wobec powstania kolejnego źródła uciążliwości wodorowych oraz emisji hałasu – Budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na działce o nr ewid. 354/29, obręb Urbanowice, miejscowość Tychy przy ul.  Lokalnej”” oraz przyspieszenia prac nad tzw. ustawą antyodorową”.

W najbliższym czasie, jak zapewnia przewodniczący Drob, petycje zostaną dostarczone adresatom. Z kolei obecna i na dzisiejszym proteście radna powiatu bieruńsko-lędzińskiego Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, poinformowała nas, że 27 września dostarczono prezydentowi Tychów wcześniejszą petycję w sprawie uciążliwości odorowych, podpisaną przez bierunian.

Podczas dzisiejszej transmisji telewizyjnej przedstawiono oświadczenie władz Tychów, z którego wynika, że sprawa usytuowania przy ul. Lokalnej instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów jest wnikliwie badana przez prezydenta Tychów.

O komentarz dotyczący nieobecności prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby na spotkaniu z mieszkańcami poprosiliśmy Ewę Grudniok, rzecznik prasową Urzędu Miasta Tychy. Rzecznik przysłała nam mail wysłany wcześniej do TVP3 (dotarł do nas 21 października po południu). Czytamy w nim, że wniosek inwestora chcącego wybudować przy ul. Lokalnej instalację beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych jest analizowany pod względem formalno-prawnym i dla dobra prowadzonego procesu przedstawiciele Urzędu Miasta Tychy nie będą uczestniczyć w programie interwencyjnym, w którym nie ma miejsca na merytoryczną dyskusję.

– Będziemy z pewnością za to informować mieszkańców i radnych o podejmowanych decyzjach – czytamy w mailu przysłanym nam przez Ewę Grudniok.

Załącznikiem do maila było „Stanowisko Urzędu Miasta Tychy dotyczące planów budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych przez BM Recykling sp. z o.o.”. Oto jego treść: „W związku z wnioskiem złożonym przez prywatnego inwestora – BM Recykling sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na działce o nr ewid. 354/29, obręb Urbanowice, miejscowość Tychy”, zlokalizowanego przy ul. Lokalnej, informujemy, że postępowanie w tej sprawie jest w toku.  Decyzja środowiskowa zostanie wydana po analizie całego materiału dowodowego zebranego podczas trwania postępowania administracyjnego, czyli wszystkich opinii (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego), uzgodnień (kto?), wniosków złożonych w trakcie całej procedury oraz analizy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapewniamy, że wnikliwie czytamy także wnioski i uwagi mieszkańców, które wpływają do urzędu miasta w tej sprawie”.

Zdzisław Barszewicz

„Chcemy oddychać” – tyszanie i bierunianie przeciw budowie zakładu przetwarzania odpadów

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here